Wrakingsverzoek 'liquidatierechter' afgewezen

AMSTERDAM - De wrakingskamer van de rechtbank heeft dinsdag het verzoek van advocaat Peter Plasman tot wraking van 'liquidatierechter' Frits Lauwaars afgewezen. Volgens de wrakingskamer bestaat er geen ,,objectieve rechtvaardiging'' voor de vrees dat de Lauwaars vooringenomen zou zijn, zoals de wet vereist.

Volgens Plasman heeft Lauwaars de schijn van vooringenomenheid gewekt, omdat hij vorig jaar de uitvoerders van de liquidatie van Thomas van der Bijl heeft berecht. Plasmans cliënt, Fred R., zou aanvankelijk met hen terechtstaan - hij is volgens justitie de opdrachtgever of organisator van de huurmoord geweest. Zijn zaak werd echter van die van de uitvoerders afgesplitst.

In het veroordelende vonnis in de zaak van de uitvoerders stond de rechtbank, voorgezeten door Lauwaars, ook uitvoerig stil bij de rol van de opdrachtgever. Volgens de bekentenissen van de uitvoerders was dat Fred R. Zíjn vonnis is dus al geschreven, aldus de redenering van Plasman. ,,Er is voor hem geen enkele ruimte meer iets anders te beweren. Hij vraagt zich af: wat doe ik hier nog?'' Volgens de wrakingskamer is in het veroordelende vonnis van de uitvoerders nog niet vooruitgelopen op de rol van Fred R. bij de liquidatie.

Deelonderzoek
Lauwaars gaf maandag al te kennen dat hij zich heeft afgevraagd of hij het Passageproces wel kon doen, gezien het feit dat hij zich als rechter al heeft uitgesproken over het deelonderzoek-Van der Bijl, zij het in de zaak van andere verdachten. Dat kon hij, vond hij na ampele overweging. Hij wees erop dat in het uitvoerdersproces de kroongetuige Giuseppe 'Peter' la S. geen rol heeft gespeeld. In het proces-Passage vormen zijn verklaringen de kern van de zaak. Na afwijzing van het wrakingsverzoek trok Lauwaars zijn toga weer aan en sprak de hoop uit ,,een beetje door de branding van het proces'' heen te zijn.

Thomas van der Bijl werd op 20 april 2006 doodgeschoten in zijn café in Amsterdam-West. Fred R. wordt ervan beschuldigd dat hij de moordenaars heeft ingehuurd.