Tom-Jan Meeus werkt selectief

Baudet en Wilders stemden op 5 juni 2018 tegen een motie waarin steun aan de regering werd uitgesproken inzake het MH17 beleid.Tom-Jan Meeus beklaagt zich daarover in de NRC van 9 juni 2018, hij verwijt het stel zelfs “het doorbreken van de nationale eenheid”. Baudet en Wilders begrijpen de motie niet en Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak die bij Jinek over hun stemgedrag werd bevraagd, ook al niet.

De argumentatie van Meeus is ondeugdelijk.
Hij betoogt dat het woord onomstotelijk in de motie van Ten Broeke alleen sloeg op de afkomst van de Buk-raket (Rusland) en niet op het gebruik ervan. Dat staat inderdaad in de motie. Zo gesteld is het in feite een vrij neutrale vaststelling. Te vergelijken met de onomstotelijke vaststelling in een strafzaak dat het mes dat de dader hanteerde afkomstig is van de HEMA.
Meeus laat in zijn betoog echter weg dat de motie daarna veel verder gaat dan de vaststelling over de herkomst van de Buk.
In de motie wordt steun uitgesproken voor het inroepen van staatsaansprakelijkheid van de Russische federatie voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17.
Te vergelijken met aansprakelijkheid van de HEMA in het voorbeeld hierboven.
Meeus kon zijn nare punt alleen maken door deze passage in zijn betoog te negeren.

De vaststelling dat de Buk uit Rusland kwam is volstrekt onvoldoende voor strafrechtelijke aansprakelijkheid maar is ook onvoldoende basis voor een (diplomatieke) procedure gericht op schadevergoeding. Het feit dat de raket uit Rusland kwam levert op zichzelf geen aandeel in het neerhalen van MH17 op. Niemand zal toch willen beweren dat de VS een aandeel hebben gehad in 9/11 omdat de vliegtuigen uit de VS afkomstig waren?
Toch wordt in de motie de Russische afkomst van de raket vertaald in een aandeel in het neerhalen, een aandeel dat ook nog eens aansprakelijkheid oplevert.

Mogelijk is Rusland (mede)schuldig aan het neerhalen van vlucht MH17, maar het oordeel daarover hoort, zoals Baudet terecht stelde, bij de rechter en pas na afronding van het strafrechtelijk onderzoek. En zoals Frits Bakker dat bij Jinek tegen de stroom in nog maar eens bevestigde.