‘Ik dacht echt dat objectiviteit in het geding was’

ARNHEM/ENSCHEDE - ‘Dit is een terechte uitspraak. Ik dacht echt dat de objectiviteit en de onpartijdigheid van het Gerechthof in het geding was, toen zo stellig werd beweerd dat één van de opslagbunkers voor ‘zeer zwaar vuurwerk’ werd gebruikt.’ Directeur R.J. Bakker van het onplofte Enschedese vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks reageerde gisteren zakelijk op het vonnis van de wrakingskamer waaruit blijkt dat de drie aangewezen rechters in de hoger beroepsstrafzaken wegens vooringenomenheid worden vervangen

Advocaat G. Meijers van mede-directeur W. Pater sprak over een ‘terechte en uitzonderlijke’ uitspraak. ‘Juist in mega-zaken, waarvan Fireworks er één is, verwacht je dat het hof zich supervoorzichtig uitlaat. Dat is hier niet gebeurd. Het hof heeft zichzelf ongenadig in de voet geschoten.’

Persrechter Y.A.J.M. van Kuijck wilde niet spreken over een blunder van het met succes gewraakte Gerechtshof. ‘Nee, dat kun je niet zeggen. Taal is altijd meervoudig te interpreteren. Er stond ‘blijkt’, maar als dat ‘lijkt’ was geweest, was de situatie anders geweest’, zei hij.

Van Kuijck verklaarde dat het hof er ondanks deze tegenslag ‘de vaart in’ probeert te houden. ‘De vertraging in de behandeling van de hoger beroepszaken tegen de directeuren en De V. zal al snel twee tot drie maanden zijn. Eerst moet een nieuw hof worden gevormd. Dan moeten de nieuwe raadsheren (zo heten rechters in hoger beroep, red.) zich in het dossier inlezen en vervolgens dient er zittingsruimte gevonden te worden’.

Het hof houdt er ook aan vast dat de zaken tegen de directeuren Bakker en Pater en de tot vijftien jaar cel veroordeelde rampbrandstichter De V. in dezelfde periode plaats hebben. Dat gebeurt om te voorkomen dat er in het proces tegen De V. zaken bekend worden die - ook - van belang zijn in het proces tegen de directeuren.

Het hof zou zich vanmorgen in Enschede op de hoogte stellen in het rampgebied. Die ‘schouw’ werd gistermiddag na het vonnis van de wrakingskamer afgeblazen. Ook de eerste zitting in de zaak De V., die donderdag was gepland, gaat niet door.

In het gewraakte tussenvonnis van 12 november nam het hof besluiten over nader onderzoek en het horen van getuigen in de zaken tegen de directeuren. De wrakingskamer gaat er overigens van uit dat het hof in het vonnis niet opzettelijk een eindoordeel gaf over het vuurwerk dat op 13 mei 2000 bij Fireworks lag.